advies-brandblussers

Startbewijs.nl

  Advies-brandblussers
Maandag, 24 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

-ADVIES BRANDBLUSSERS--. Een gebouw brand kan grote schade en tevens slachtoffers tot nadelig gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en om snel naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met onze brandblussers.

SCHUIMBLUSSER 2 LITER


SCHUIMBLUSSER 2 LITER

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Twee liter schuimblussers zijn gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser een uitermate geschikte brandblusser voor in huis, winkels, kantoren, magazijn, boot, schuur, camper, enz.

AUTOBRANDBLUSSER


AUTOBRANDBLUSSER

-ADVIES BRANDBLUSSERS-

POEDERBLUSSER ID BORD


POEDERBLUSSER ID BORD

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

LOGBOEK BRANDBLUSSERS


LOGBOEK BRANDBLUSSERS

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Registratie onderhoud blussers. Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

GOEDKOPE CO2 BLUSSERS


GOEDKOPE CO2 BLUSSERS

-ADVIES BRANDBLUSSERS-
 

ADVIES BRANDBLUSSERS | AANBOD EN CONTROLE

Advies brandblussers. Gratis advies brandblussers. Advies brandblusserscontrole en levering nieuwe brandblussers. Brandblussers beperken schade. Advies brandblussers | poederblussers buiten gebruiken. Schuimblussers: zijn geschikt voor gebruik binnenshuis. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en om snel naar de brandweer door te melden. Om schade door brand en dus downtime te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines, installaties, enz. met erkende brandblussers. Voor advies brandblussers of offerte brandblussers zijn wij u graag van dienst. Wij hanteren lage brandblusser prijzen omdat wij geen winsten hoeven te maken waardoor wij naast aanbieding brandblussers ook een passend brandblusser advies geven. Bij ons kunt u terecht voor de goedkoopste brandblussers wanneer er binnen uw bedrijf brandblussers vervangen moeten worden. Brandblusseradvies brandblussers webshop online kopen.

CO2 BLUSSER 2 KILOGRAM


CO2 BLUSSER 2 KILOGRAM

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Co2 blusapparaat 2 kilogram. CO2 brandblussers voor het blussen van elektrische apparaten en vloeistofbranden. Blussen geschiedt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Een zeer groot voordeel van Co2 blussers is dat het Co2 blusgas geen blusresten achterlaat. Hierom worden Co2 brandblussers in computerruimten en ook nabij productie machines, elektrische apparaten en elektrische installaties geplaatst.

BORD BRANDBLUSSERS


BORD BRANDBLUSSERS

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Pictogram brandblusser nabij. Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

BRANDBLUSSERKEURING


BRANDBLUSSERKEURING

--VOORDELIG ONDERHOUD--

BRANDBLUSSERS OPHANGEN


BRANDBLUSSERS OPHANGEN

BRANDBLUSSERS OPHANGEN OP 1.20 METER HOOGTE

CE BRANDBLUSSERS


CE BRANDBLUSSERS

-ADVIES BRANDBLUSSERS- De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie.

KEURING BRANDBLUSSERS


KEURING BRANDBLUSSERS

-ADVIES BRANDBLUSSERS-

BRANDHASPELS ID PICTO


BRANDHASPELS ID PICTO

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BLUSSYSTEEM


BLUSSYSTEEM

Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity. Early warning rookdetectie en adequate brandblussing.
 

Poll


Poll

Heeft u een Co2 blusser in de computerruimte ?

ja, nl ...
nee, graag advies ...
- Bekijk resultaten

CO2 BLUSSER 5 KILOGRAM


CO2 BLUSSER 5 KILOGRAM

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Computerruimte brandblussers. Brandblusser om elektrische apparatuur mee te blussen. Co2 brandblussers hebben een zwarte expansiekoker aan het uiteinde van de slang. CO2 brandblussers zijn het meest geschikt voor het blussen van elektrabranden in apparaten, machines en installaties.

CO2 INSTRUCTIE BORD


CO2 INSTRUCTIE BORD

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Co2 brandblussers instructie bord. Naast de wettelijke verplichte rode vierkante brandblussers pictogrammen zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

Brandslanghaspels 20, 25, 30 meter. Brandslanghaspels vindt u in elk pand, de reden voor dit veelvuldig aanwezige product is de continue aanvoer stroom van water, waarmee een brand onder controle gehouden kan worden, totdat de brandweer arriveert. Jaarlijks onderhoud aan uw brandslanghaspels is noodzakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen. Niet direct zicht bare defecten en omgeving factoren kunnen de conditie van de brandslanghaspel in gevaar brengen. Brandslanghaspels worden veelal met de legionella besmettingen in verband gebracht. Hierom dienen brand slanghaspel hoofdkranen altijd verzegeld te zijn en op vaste tijden doorgespoeld te worden. Wij voeren onderhoud en ook keuringen uit aan brandblussers en vaste brandslanghaspels.

SCHUIMBLUSSER 6 LITER


SCHUIMBLUSSER 6 LITER

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor. Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en tevens in geringe mate op afkoeling van de brandhaard.

SCHUIMBLUSSER ID PICTO


SCHUIMBLUSSER ID PICTO

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

AUTOMATISCHE BLUSSERS


AUTOMATISCHE BLUSSERS

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Automatische brandblussers zijn geschikt voor automatische brandblussing in meterkasten, winkels, productie, kantoor hotel, motorruimte, magazijn raffinaderij, telefooncentrale trafohuis, opslag, boot, garage restaurant, kantine, werkplaats serverkast, meterkast, enz.

BLUSDEKEN AANBIEDINGEN


BLUSDEKEN AANBIEDINGEN

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

OFFERTE BRANDBLUSSERS


OFFERTE BRANDBLUSSERS

OFFERTE BRANDBLUSSERS

CONTACT


CONTACT

-ADVIES BRANDBLUSSERS-

HOEVEEL BRANDBLUSSERS ?


HOEVEEL BRANDBLUSSERS ?

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Welke brandblussers worden door de overheid geŽist en wat is dan het minst schadelijke blusmiddel ? Hoeveel brand blussers heb ik voor mijn pand nodig ? Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging tot max. 5 meter. Schuimblussers zijn geschikt voor binnengebruik. Poederblussers zijn geschikt voor buitengebruik.

MABO BRANDBLUSSERS


MABO BRANDBLUSSERS

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Mabo automatische blussers. Milieuvriendelijk + duurzaam. Wij bieden u dit sterk voordelig geprijsd object blussysteem. Indien er een geheel productie proces of logistiek proces door een bepaalde installatie of machine wordt gedragen dan is deze apparatuur bedrijfskritisch en van cruciaal belang. Bij brandblussing wordt de blusstof over de brandhaard verspreid waarbij de brand wordt geblust. Moderne automatische blusser.

SALVAGE | STICHTING


SALVAGE | STICHTING

Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. De Stichting Salvage biedt hulp.

KEUKENBLUSSER ID PICTO


KEUKENBLUSSER ID PICTO

-ADVIES BRANDBLUSSERS- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

MILIEUKEUR SCHUIMBLUSSERS


MILIEUKEUR SCHUIMBLUSSERS

-ADVIES BRANDBLUSSERS-

BRANDKLASSE A


BRANDKLASSE A

------BRANDKLASSEN------ Brandklasse A op brandblussers vermeldt geeft aan dat deze draagbare brandblusser onder meer geschikt is voor het blussen van diverse vaste stoffen als hout, papier, textiel.
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 35
 Links 140
Door advies-brandblussers i.s.m startbewijs.nl